BEDRIJVEN

Om vernieuwing een kans te geven is een open en vrije blik nodig. Los van hoe het gisteren was, gericht op wat er morgen aan mogelijkheden zijn. Kunst helpt daarbij. 

De foto’s in Nevelland nodigen uit om anders naar onze dagelijkse wereld te kijken. We zijn gewend onze omgeving, de mensen met wie we leven en werken, de dingen om ons heen, om dat alles te zien en interpreteren zoals we dat altijd al deden. Daardoor verliezen we soms het zicht op wat er nu is. We zien het niet meer, omdat eerdere interpretaties onze blik vertroebelen.

Zo is het ook met gewoontes. We doen de dingen zoals we gewend zijn ze

te doen. Zonder ons af te vragen of onze gewoontes nog wel het juiste antwoord op de actuele vraag zijn.

De foto’s in Nevelland zijn een uitnodiging aan de avontuurlijke kijker, ze openen een werkelijkheid die je uit het oog verloor. Daarmee ontstaat ruimte voor vernieuwing.

Nevelland helpt uw organisatie innovatieve wegen in te slaan, los van wat gisteren werkte, open naar de toekomst.

We komen graag langs om te bespreken wat we voor u kunnen betekenen. Stuur een mail naar: info@robbertbodegraven.nl