NEVELLAND


Nevelland: een fotoproject zonder haast.

Robbert Bodegraven heeft er meer dan tien jaar aan gewerkt. De foto's zijn tijdloos, en doen verslag van een tastende reis. Fragmenten tekst dwarrelen als kleine zoeklichtjes tussen de foto's door en plaatsen de beelden in perspectief.

De zwart-witfoto's nodigen uit om in rond te dwalen, de verbeelding ruimte te geven. Te verkennen wat er ligt achter wat we op het eerste gezicht zien.
Het boek geeft de foto's en teksten een plaats waar ze zich kunnen nestelen. Wie zich ervoor openstelt wordt aan de hand genomen. Reist door associaties, herinneringen, dromen, langs hoop en soms angst. En zal geïnspireerd het boek dichtslaan. Een ervaring van schoonheid rijker.

Nevelland is een uitnodiging om te kijken met een rustig zoekende blik. Van buiten naar binnen, van de foto's in het boek naar de associaties die ze oproepen. Een handreiking aan de avontuurlijke geest.