ZORGVERLENING

In de zorgverlening staat de relatie tussen de zorgontvanger en de zorgverlener centraal. In die ontmoeting kan een echte én gelijkwaardige relatie ontstaan. Dat vergt veel van beide partijen. Zorgontvanger en zorgverlener staan voor de uitdaging voorbij het eigen perspectief te kijken. Hoe beter dat lukt, hoe groter de kans op goede zorg.

Wie in de zorg werkt wordt dagelijks met deze uitdaging geconfronteerd. Daarbij komt het erop aan met een open, onbevooroordeelde blik te kijken. Een enorme opgave, omdat onze waarneming is gebaseerd op de ervaringen die we al hebben. Wat we niet herkennen, zien we niet zo makkelijk.

Kunst is een onmisbare hulp bij het leren kijken voorbij het bekende. De foto’s in Nevelland dagen de kijker uit om het eigen perspectief te verruimen. Daarmee helpen ze zorgverleners met een open, vrije blik de zorgontvanger te benaderen. En zo betere zorg te geven.

In een lezing voor studenten in de zorg of medewerkers van zorginstellingen gaat Robbert dieper in op de waarde die kunst en fotografie voor zorgverleners kunnen hebben. Zo worden zorgverleners geholpen met een vrijere, open blik de zorgvraag te herkennen en goede zorg te geven.

Meer informatieinfo@robbertbodegraven.nl